Mantolama

Mantolama

Biter Yapı Dekorasyon | Mantolama

   Biter Yapı Dekorasyon​ ile Yapılar dış ortamla arasındaki ısı transferini minimuma indirmek için, ısıtma ve soğutma enerji tüketimlerini azaltmak için yapılan işlemlere mantolama denmektedir. Mantolama; kışın içerdeki sıcak havanın dışarı kaçması anlamına gelmez. Aynı zamanda da yaz ayalarında da içerdeki soğuk havanın dışarı çıkmasına engel olmaktadır ve iç kısımlarının ısı kaybını azaltmaktadır. Mantolamanın dediğimiz sistem günümüzde en yaygın bir ısı yalıtım sistemidir.

      Biter Yapı Dekorasyon​ yapıda ısıtma ve soğutma için kullanılan enerjinin daha az kullanılması ve ısıtma ve soğutma sistemlerinden kaynaklanan giderlerin daha ekonomik rakamlara indirilmesine yarar. Bir diğer yönden de bakarsak daha az yakıt kullanılması hava kirliliğini önlemektedir. Yapıların cephelerinde ısı ve nem iletimi azalacağı için binaların ömrü uzar. 

     İnsanlar konforlu ve ekonomik yaşama ihtiyacını her geçen gün diliminde artarak hissetmiştir. Bu gelişmelerle karşılaştıkları problemlere çözümler aramıştır. Yapılarda yalıtım bu çözümlerin başında gelmektedir.Mantolama bugün ve geleceğin vazgeçilmezdir.